Onze opvang

Help ons uit de nood!! Geef die chinchilla’s nog een kans!!

De primaire doelstelling van de Belgische chinchillavereniging voor liefhebbers is het opvangen, verzorgen, socialiseren en zo mogelijk herplaatsen van adoptiechinchilla’s die door mensen zijn afgestaan of die door de Natuurhulpcentrum Opglabbeek of via een andere weg bij ons worden binnengebracht.

Dit kunnen mishandelde, verwaarloosde, gedumpte of zwevende chinchilla’s zijn, maar ook zieke of gewonde dieren.

Het welzijn van chinchilla’s staat hierbij CENTRAAL!!