Adoptie = ON HOLD GEZET

Omwille van de verhoogde verzorgingskosten hebben we enkele wijziging moeten doorvoeren.  De wijzigingen gaan in voege vanaf 1 augustus 2021.

Indien u van plan bent een chinchilla bij ons te adopteren, dan krijgt u een gratis opleiding.  Er is wel een verplichting om 1 jaar lidmaatschap te nemen, ter waarde van 30 euro.  Er wordt een herplaatsingsovereenkomst ondertekend.  Hierop staat onder andere de gegevens de door u geadopteerde chinchilla(‘s) vermeld.  U ontvangt uiteraard ook een kopie van de overeenkomst.

Indien u enkel geïnteresseerd bent in de opleiding, zonder adoptie, dan vragen we een bedrag van 35 euro.

Verdere informatie vindt u terug als u het document hieronder download.

HERPLAATSINGSOVEREENKOMST

Indien u bij onze vereniging een chinchilla wilt adopteren zijn er een paar voorwaarden en die gevolgd moeten worden.

Onze verenigingsmotto is: Geen opleiding, geen chinchilla!Dus opleiding verplicht.

• Moet liefst een maatje bij zijn (chinchilla’s mogen niet allen blijven)

• De chinchilla moet een degelijke kooi hebben en moet zeer goed verzorgd worden.

•Chinchilla/’s overgedragen door Belgische chinchillavereniging, mogen niet worden gebruikt voor fok doeleinden, noch tentoongesteld tenzij in overleg met en na goedkeuring van de vereniging.

• Chinchilla/’s overgedragen door Belgische chinchillavereniging mogen niet worden verkocht of weggegeven aan derden zonder toestemming van de vereniging. Ook in geval van overlijden van een chinchilla dient door de verzorger de vereniging hiervan op de hoogte te worden gebracht.
• De verzorger stelt de Belgische chinchillavereniging in staat om dieren, overgedragen door de vereniging te blijven bezoeken om hun welzijn te garanderen. Het bestuur van de vereniging is ten allen tijde bevoegd om ter plaatse toezicht uit te oefenen op de naleving van de in deze overeenkomst gestelde voorwaarden.
• De vereniging heeft de mogelijkheid om de chinchilla/’s terug te nemen en te herplaatsen als zij dit in het belang van het dier acht.
• Indien dieren overgedragen door de vereniging niet langer door de verzorger zelf kunnen worden gehouden, dient deze ongeacht de reden, de vereniging hiervan tijdig op de hoogte te stellen. De vereniging heeft dan het eerste recht om het dier terug te nemen, of in samenspraak met de verzorger een nieuwe verzorger aan te stellen.
• De Belgische chinchillavereniging is niet verantwoordelijk voor door de chinchilla/’s aan te richten schade in welke vorm dan ook, ongeacht of deze in of buiten overmacht van de verzorger heeft plaatsgevonden.
• Bij het niet nakomen van deze voorwaarden heeft het bestuur van de vereniging het recht de chinchilla(‘s) op te eisen, weg te halen en weer onder haar hoede te nemen, zonder dat de vereniging reeds ontvangen bedragen worden gerestitueerd.
• Bij terugbrengen van de chinchilla is er een verplichte kost van 15 euro/chinchilla. Deze dient voor de kosten te overbruggen.

Wij behouden het recht om bepaalde mensen te weigeren als lid van de vereniging!